Linux开源集群架构系列入门视频教程(赶星老师出品31集)

 • 内容
 • 评论
 • 相关

视频主要讲解Linux下开源软件的使用,如何通过它们架设集群服务器。

视频目录:

 • [bbk5343] --Chapter 01-XEN与KVM虚似化实战
 • [bbk5348] --Chapter 01-XEN与KVM虚拟化实战
 • [bbk5349] --Chapter 01-XEN与KVM虚拟化实战
 • [bbk5350] --Chapter 01-XEN与KVM虚拟化实战
 • [bbk5351] --Chapter 01-XEN与KVM虚拟化实战
 • [bbk5358] --Chapter 01-XEN与KVM虚拟化实战
 • [bbk5359] --Chapter 01-XEN与KVM虚拟化实战
 • [bbk5360] --Chapter 02-剖析Linux负载均衡集群LVS
 • [bbk5367] --Chapter 02-剖析Linux负载均衡集群LVS
 • [bbk5368] --Chapter 02-剖析Linux负载均衡集群LVS
 • [bbk5369] --Chapter 02-剖析Linux负载均衡集群LVS
 • [bbk5389] --Chapter 02-剖析Linux负载均衡集群LVS
 • [bbk5390] --Chapter 02-剖析Linux负载均衡集群LVS
 • [bbk5393] --Chapter 03-Linux 集群利器 Keepalived
 • [bbk4648] --Chapter 03-Linux 集群利器 Keepalived
 • [bbk4549] --Chapter 03-Linux 集群利器 Keepalived
 • [bbk4650] --Chapter 03-Linux 集群利器 Keepalived
 • [bbk4651] --Chapter 03-Linux 集群利器 Keepalived
 • [bbk4547] --Chapter 03-Linux 集群利器 Keepalived
 • [bbk4652] --Chapter 03-Linux 集群利器 Keepalived
 • [bbk5256] --Chapter 04-Linux DNS集群实战
 • [bbk5257] --Chapter 04-Linux DNS集群实战
 • [bbk5261] --Chapter 04-Linux DNS集群实战
 • [bbk5266] --Chapter 04-Linux DNS集群实战
 • [bbk5267] --Chapter 04-Linux DNS集群实战
 • [bbk5268] --Chapter 04-Linux DNS集群实战
 • [bbk5269] --Chapter 04-Linux DNS集群实战
 • [bbk4658] --Chapter 05-Linux MySQL集群实战
 • [bbk4659] --Chapter 05-Linux MySQL集群实战
 • [bbk4660] --Chapter 05-Linux MySQL集群实战
 • [bbk4661] --Chapter 05-Linux MySQL集群实战

本文标题:Linux开源集群架构系列入门视频教程(赶星老师出品31集)

本文地址:http://www.hosteonscn.com/4036.html

评论

0条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注