JSP Response.getOutputStream()方法:获取JSP应答对象的输出流

  • 内容
  • 评论
  • 相关

该方法用于获取 JSP 应答对象的输出流。

语法:

getOutputStream()

返回值:JSP 页面的输出流对象。

示例

<%
  ServletOutputStream os = response.getOutputStream();
  os.write("<b>Java编程词典</b>".getBytes());
  os.close();
%>

本文标题:JSP Response.getOutputStream()方法:获取JSP应答对象的输出流

本文地址:http://www.hosteonscn.com/6311.html

评论

0条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注